Bezoldiging beleid

Bezoldiging beleid

K.O.Z. is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI. Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is een instelling die het algemeen belang dient.

Door deze ANBI-status kunnen onze donateurs bij de opgave van de inkomstenbelasting giftenaftrek krijgen. En voor K.O.Z. zelf betekent het dat wij geen schenkbelasting en erfbelasting hoeven te betalen, waardoor jouw bijdrage voor 100% bij K.O.Z. terecht komt.

Wanneer u een speciale band hebt met onze doelstellingen, bent u van harte uitgenodigd om ons financieel te steunen. U kunt dat doen door een donatie aan Stichting Kaapverdiaanse Omroep of door lidmaatschap. Het lidmaatschap bedraagt in 2016 € 20,00 per jaar. Het factuur voor het bedrag wordt in het eerste kwartaal van het jaar gestuurd.

Wanneer u ons een e-mail, of brief stuurt, dan nemen wij contact met u op om een en ander nader toe te lichten. (zie Contact)

Voor schenkingen geldt als bijkomend voordeel dat uw gift op basis van de geldende belastingwetgeving eventueel als gift aftrekbaar is. De notaris kan u daar nader over informeren.

Maak uw donatie of lidmaatschap over aan
NL37INGB0000083539 ten name van Stichting Kaapverdiaanse Omroep Zaanstad te Zaandam.