Activiteiten van K.O.Z

Hieronder volgt een opsomming van een aantal activiteiten van K.O.Z.:

  • wekelijkse radio-uitzending voor de Kaapverdiaanse gemeenschap
  • culturele manifestatie in ‘t Veldpark Zaanstad in 1996
  • deelname aan de Peter de Grote-manifestatie in Zaanstad in de zomer van 1994 met een informatiestand en door de organisatie van een aantal activiteiten
  • jaarlijks terugkerende ontmoetingsactiviteiten met Pasen, nieuwjaar en viering van de oprichtingsdatum van K.O.Z.
  • jaarlijks kinderfeest rond 1 juni (internationale dag van het kind)
  • donaties: o.a. donatie schoolartikelen in 2004 aan Kaapverdiaanse kinderen in nood en schenking aan bewoners op het eiland Fogo in 2015

Veranderingen

De afgelopen jaren was er sprake van een verminderende betrokkenheid van de Kaapverdiaanse gemeenschap en het toenmalig bestuur was op een gegeven moment ten einde raad hoe hier verandering aan te brengen. Dit heeft hen ertoe bewogen om in 2014 te beslissen over de toekomst van K.O.Z. en wel dat zij in 2015 zou worden opgeheven.  Het gevolg hiervan is dat men minder activiteiten heeft georganiseerd.

Op 1 augustus 2015 is een nieuw bestuur aangetreden nadat een viertal leden zijn vertrokken.Daarbij zijn er ook nieuwe vrijwilligers bijgekomen.

Nieuwe visie en strategie

Het nieuwe bestuur heeft zich in eerste instantie geconcentreerd op de verbetering van de interne organisatie en de voorbereidingen voor de 24ste verjaardag van K.O.Z. in januari 2016.  2015 was dus met name een overgangsjaar met de focus op de tent draaiende houden, kwaliteit van de radio uitzendingen verbeteren, werven van leden en vrijwilligers.

Het nieuwe bestuur wil ook in 2016 en de toekomst bijdragen aan de bevordering van  de integratie tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Zaanstad. K.O.Z. wil daarom de samenwerking zoeken met organisaties in de Zaanstreek om activiteiten te organiseren voor de diverse doelgroepen als jongeren en ouderen van Kaapverdiaanse en niet Kaapverdiaanse oorsprong. Voorheen werden activiteiten georganiseerd voor Kaapverdianen en niet Kaapverdianen om de maatschappelijke participatie en integratie te bevorderen maar dit was vooral vanuit K.O.Z. beredeneerd.

Het nieuwe bestuur gaat nu actief de samenwerking zoeken met andere niet Kaapverdiaanse organisaties en dat is een koerswijziging welke in 2016 verder wordt opgepakt. Hiervoor wordt een aantal activiteiten georganiseerd die in aparte projectplannen wordt beschreven. Dit is ook een vernieuwing binnen K.O.Z. Het gaat met name om het project ‘Nos Morabeza’, de expositie‘Het verhaal achter het portret, drie generaties kaapverdianen in de Zaanstreek’ en de 25-jarige jubileum van K.O.Z. in januari 2017.

K.O.Z. wil kwaliteit leveren, zoveel mogelijk diverse culturele doelgroepen binnen en buiten de Zaanstreek bereiken en daar is geld voor nodig. De jaarlijkse subsidie is ontoereikend voor de doelstellingen en daarom gaat K.O.Z. vanaf 2016 andere geldbronnen zoeken zoals werving, fondsen en crowdfunding. Dit is ook een koerswijziging.

Uit onderzoek in de Kaapverdiaanse gemeenschap is gebleken dat K.O.Z. de laatste jaren een oubollig imago had. Het bestuur wil hier veranderingen in brengen. Er zijn gesprekken gevoerd met diverse mensen in de Kaapverdiaanse gemeenschap om feedback en wensen op te halen. Dit geldt voor de jongeren als ook voor de senioren. Deze informatie is gebruikt voor het vaststellen van de koers en visie scherper formuleren.

Als gevolg daarvan is het beleidsplan van het derde kwartaal 2016 aangepast en hebben we besloten om een drietal activiteiten in 2016 uit te voeren.

Vernieuwde Logo

Het logo is vernieuwd zodat het een eigentijdse karakter heeft gekregen. Hiervoor heeft K.O.Z een logo wedstrijd uitgeschreven. Op 27 augustus 2016 was de presentatie van het nieuwe logo.

 325005_287997281244417_1389877078_oOude Logo            14195382_1229711080406361_5588831204129754134_oNieuwe logo

 

 

  1. Deelname aan Kwaku festival 2016. In Samenwerking met All Star Productions en Release 3.0 heeft K.O.Z. op 6 augustus 2016 in Tent Brasil een avond Kaapverdiaanse muziek georganiseerd.
  2. Project ‘NOS MORABEZA’, een culturele avond volop Kaapverdiaanse muziek, een dansact, typisch Kaapverdiaanse hapjes voor Kaapverdianen en alle andere culturen. Doel van deze avond is de Kaapverdiaanse cultuur delen en promoten.
  3. Expositie ‘het verhaal achter het portret, drie generaties Kaapverdianen in de Zaanstreek’

Doel van de expositie is de rijke Kaapverdische cultuur onder de aandacht brengen bij andere culturen. K.O.Z. wil in het bijzonder Zaandammers (verder) kennis laten maken met de inmiddels drie generatie Kaapverdianen die meedraaien in de maatschappij van de Zaanstreek. Tevens wil K.O.Z. middels een georganiseerd evenement zowel de ouderen als jongere generatie Kaapverdische Zaandammers bewustmaken van de eigen cultuur en identiteit. Met het organiseren van dit evenement anticipeert K.O.Z. op een aantal signalen die zij al langere tijd opvangen namelijk, de behoefte van de oudere generatie Kaapverdische Zaandammers om hun verhaal te delen, de behoefte van de jonge generatie  Kaapverdische Zaandammers om meer betrokken te worden in het Kaapverdiaanse cultuur en gemeenschap en de nieuwsgierigheid van andere culturen om meer te weten over de Kaapverdische cultuur. De driedaagse expositie diende als voorprogramma voor het project ‘Nos Morabeza’ en is gehouden op 4,5 en 6 november 2016.

  1. Onze jongste telg, de tiener André Melo, heeft de website en facebook pagina van K.O.Z. vernieuwd. Dit heeft als gevolg dat K.O.Z. nu meer volgers en dus belangstellenden heeft.